Zoom Ring Rotate

Priradenie funkcií priblíženia (T) alebo oddialenia (W) smeru otáčania krúžku zoomu. Dostupné len pri objektívoch s motorovým nastavením zoomu, ktoré podporujú túto funkciu.

  1. MENU (Camera Settings2)[Zoom Ring Rotate] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Left(W)/Right(T):
Priradenie funkcie oddialenia (W) ľavému otáčaniu a priblíženia (T) pravému otáčaniu.
Right(W)/Left(T):
Priradenie funkcie priblíženia (T) ľavému otáčaniu a funkcie oddialenia (W) pravému otáčaniu.