Používanie ovládacieho kolieska

  • Môžete zvoliť položky nastavenia otočením alebo stlačením hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska. Vaša voľba sa určí, keď stlačíte stred ovládacieho kolieska.
  • Funkcie DISP (Nastavenie zobrazenia), / (Drive Mode) a ISO (ISO) sa priradia hornej/ľavej/pravej strane ovládacieho kolieska. Navyše môžete priradiť zvolené funkcie ľavej/pravej/spodnej strane a stredu ovládacieho kolieska a otočeniu ovládacieho kolieska.
  • Počas prehliadania môžete zobraziť nasledujúci/predchádzajúci záber stlačením pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska alebo otočením ovládacieho kolieska.