Vkladanie/vyberanie akumulátora

  1. Otvorte kryt batérie.

  2. Vložte akumulátor počas stlačenia poistného prvku (A) pomocou špičky akumulátora tak, aby sa akumulátor zaistil na mieste.

  3. Zatvorte kryt.

Nabíjanie akumulátora počas jeho vloženia vo fotoaparáte

Vypnite fotoaparát a potom pripojte fotoaparát k počítaču atď. pomocou USB kábla.

Ak je fotoaparát zapnutý, budete ho môcť používať s napájaním privádzaným z počítača atď., ale batéria sa nebude nabíjať.

Použite dodaný kábel USB Type-C alebo kábel, ktorý spĺňa technické parametre USB.

Vyberanie akumulátora

Uistite sa, že nesvieti kontrolka prístupu a vypnite fotoaparát. Potom posuňte poistný prvok (A) a vyberte batériu. Dávajte pozor, aby vám akumulátor nespadol.