Picture Effect

Zvoľte požadovaný filter efektu na dosiahnutie pôsobivejších a umeleckejších záberov.

  1. MENU(Camera Settings1) → [Picture Effect] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Vypne sa funkcia [Picture Effect].
Toy Camera:
Vytvorí sa nevýrazný záber so zatienenými rohmi a zníženou ostrosťou.
Pop Color:
Vytvorí sa živý vzhľad zvýraznením farebných tónov.
Posterization:
Vytvorí sa abstraktný vzhľad s vysokým kontrastom silným zvýraznením základných farieb alebo čiernobieleho režimu.
Retro Photo:
Vytvorí sa vzhľad starej fotografie so sépiovými farebnými tónmi a vyblednutým kontrastom.
Soft High-key:
Vytvorí sa záber s naznačenou atmosférou: jasný, priehľadný, éterický, nežný, jemný.
Partial Color:
Vytvorí sa záber, na ktorom sa zachováva špecifická farba, ale ostatné farby sa prevedú na odtiene čiernej a bielej farby.
High Contrast Mono.:
Vytvorí sa vysokokontrastný záber v čiernobielom režime.

Rada

  • Môžete vykonať podrobné nastavenia pre niektoré položky pomocou ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.

Poznámka

  • Ak používate inú funkciu zoomu, ako je optický zoom, nastavenie väčšej miery priblíženia zapríčiní menšiu účinnosť funkcie [Toy Camera].
  • Keď je zvolená možnosť [Partial Color], zábery si nemusia zachovať zvolenú farbu, a to v závislosti od snímaného objektu alebo podmienok snímania.
  • Táto funkcia nie je dostupná v nasledujúcich režimoch snímania:
    • [Intelligent Auto]
  • Keď sa [File Format] nastaví na [RAW] alebo [RAW & JPEG], táto funkcia nebude dostupná.