Nabíjanie akumulátora pomocou nabíjačky

 1. Vložte akumulátor do nabíjačky.
  • Umiestnite akumulátor na nabíjačku so zarovnaním so značkou .
  • Zasuňte akumulátor na koniec smerom k šípke.

 2. Pripojte napájací kábel (je súčasťou dodávky) k nabíjačke a nabíjačku pripojte k elektrickej zásuvke.

  • Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa kontrolka CHARGE (A) oranžovou farbou. Kontrolka CHARGE zhasne, keď úroveň nabitia dosiahne približne 90 %.
  • Približný stav nabitia môžete skontrolovať pomocou indikátora stavu nabitia (B) tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. (Oranžová farba uvádza svetlo kontrolky.) Indikátor stavu nabitia zhasne, keď je nabíjanie dokončené.
   Stav nabitia Kontrolka CHARGE/Indikátor stavu nabitia
   Bezprostredne po pripojení akumulátora - 30 %
   30 % - 60 %
   60 % - 90 %
   90 % - Úplne nabitý
   Úplné nabitie je dokončené

   Úroveň nabitia, ktorú zobrazuje indikátor stavu nabitia, a percentá vo vyššie uvedenej tabuľke predstavujú len približné hodnoty.

   Skutočný stav môže byť odlišný v závislosti od okolitej teploty a stavu akumulátora.

  • Doba nabíjania (úplne nabitie): Doba nabíjania je približne 150 min.
  • Vyššie uvedený nabíjací čas platí pri nabíjaní úplne vybitého akumulátora pri teplote 25°C. Nabíjanie môže trvať dlhšie, a to v závislosti od podmienok používania a okolností.
  • Keď sa kontrolka CHARGE a indikátor stavu nabitia rozsvietia a potom ihneď zhasnú, znamená to, že je akumulátor úplne nabitý.

Poznámka

 • Odporúčame nabíjať akumulátor pri teplote okolia od 10 °C do 30 °C. Je možné, že mimo tohto rozsahu teplôt sa akumulátor nebude dať účinne nabiť.
 • Použite blízku elektrickú zásuvku, keď používate AC adaptér/nabíjačku batérií. Ak sa vyskytne akákoľvek porucha, ihneď odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky, aby sa odpojil zdroj napájania.
  Ak používate výrobok s kontrolkou nabíjania, vezmite do úvahy, že výrobok nie je odpojený od zdroja napájania, aj keď táto kontrolka nesvieti.
 • Keď použijete úplne nový akumulátor alebo akumulátor, ktorý sa nepoužíval dlhý čas, kontrolka nabíjania CHARGE môže rýchlo blikať, keď sa akumulátor nabíja. Ak k tomu dôjde, vyberte akumulátor a potom ho znova vložte na nabíjanie.
 • Nenabíjajte akumulátor nepretržite ani opakovane bez toho, aby sa použil, ak je už úplne alebo takmer nabitý. V opačnom prípade môže dôjsť k zhoršeniu činnosti akumulátora.
 • Používajte len originálne akumulátory značky Sony.