AF Tracking Sens. (statický záber)

Môžete zvoliť citlivosť automatického zaostrovania sledovaného objektu, keď dôjde k strate zaostrenia objektu v režime statických záberov.

  1. MENU (Camera Settings1) → [AF Tracking Sens.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

5(Responsive) / 4 / 3(Standard) / 2 / 1(Locked on):
Zvoľte [5(Responsive)], aby sa dosiahlo zodpovedajúce zaostrenie na objekty v rôznych vzdialenostiach.
Zvoľte [1(Locked on)], aby sa zachovalo zaostrenie na konkrétny objekt, keď iné objekty prechádzajú pred daným objektom.