Pohľad zboku

 1. Konektor (Synchronizácia blesku)
 2. Reproduktor
 3. Konektor (Mikrofón)

  Po pripojení externého mikrofónu sa vstavaný mikrofón automaticky vypne. Keď je typ externého mikrofónu s napájaním po zasunutí, napájanie mikrofónu sa bude privádzať z fotoaparátu.

 4. Konektor (Slúchadlá)
 5. Mikrokonektor HDMI
 6. Konektor USB Type-C
 7. Multi/Micro USB koncovka*

  Tento konektor podporuje zariadenia kompatibilné s Micro USB.

 8. Kontrolka nabíjania
 9. Háčiky na remienok na rameno

  Pripevnite oba konce popruhu k fotoaparátu.

 10. (Značka N)
  • Táto značka ukazuje dotykový bod na pripojenie fotoaparátu a smartfónu kompatibilného s funkciou NFC.

  • NFC (Near Field Communication) je medzinárodný štandard technológie bezdrôtovej komunikácie s krátkym dosahom.
 11. SLOT 1 (Slot na pamäťovú kartu 1)

  Podporuje len karty SD (kompatibilné s UHS-I a UHS-II)

 12. SLOT 2 (Slot na pamäťovú kartu 2)

  Podporuje len karty SD (kompatibilné s UHS-I a UHS-II)


* Podrobnosti o kompatibilnom príslušenstve Multi/Micro USB koncovky nájdete na webovej stránke Sony, alebo ich získate od svojho predajcu výrobkov značky Sony či miestneho autorizovaného servisného strediska spoločnosti Sony.


Poznámky týkajúce sa USB koncoviek

Na privádzanie napájania, nabíjanie batérie a komunikáciu prostredníctvom USB môžete používať koncovku USB Type-C alebo Multi/Micro USB koncovku. Tieto úkony však nie je možné vykonávať súčasne s oboma koncovkami.

 • Doba nabíjania batérie sa v závislosti od používanej koncovky nemení.
 • Môžete použiť príslušenstvo pre Multi/Micro USB koncovku, ako je diaľkový ovládač (predáva sa osobitne), počas privádzania napájania alebo vykonávania diaľkovo ovládaného snímania prostredníctvom počítača pomocou koncovky USB Type-C.


Poznámky týkajúce sa krytu konektorov

Pred použitím sa uistite, že je kryt konektorov zatvorený.


Poznámky týkajúce sa chrániča kábla

Použite chránič kábla na zabránenie odpojeniu kábla pri snímaní záberov pomocou pripojeného kábla.


Spôsob pripojenia chrániča kábla

 1. Otvorte oba kryty konektorov na strane s monitorom.
 2. Založte dva háčiky (A) na zadnej strane chrániča kábla do dvoch zárezov (B) naľavo od konektora USB typu C a Multi/Micro USB koncovky a potom zarovnajte chránič kábla s konektorovou časťou fotoaparátu.
 3. Zatlačte upevňovaciu skrutku (C) a jej otočením zaistite chránič kábla.

 4. Zasuňte kábel do niektorého z konektorov.
 5. Zasuňte kábel do upínacej časti a potom zaistite kábel pomocou otočného upevňovacieho prvku (D).


Spôsob odstránenia chrániča kábla

Povoľte upevňovaciu skrutku a potom odstráňte chránič kábla.