Inštalácia PlayMemories Home

 1. Pomocou internetového prehliadača počítača prejdite na nižšie uvedenú adresu webovej stránky a stiahnite si PlayMemories Home podľa pokynov na obrazovke.
 2. Pripojte tento výrobok k počítaču pomocou USB kábla a potom zapnite tento výrobok.
  • Do PlayMemories Home je možné pridávať nové funkcie. Aj keď už je softvér PlayMemories Home nainštalovaný v počítači, znova pripojte tento výrobok k počítaču.
  • Neodpájajte USB kábel od fotoaparátu, pokiaľ je fotoaparát v činnosti alebo sa zobrazuje obrazovka prístupu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu údajov.

  A: Do koncovky USB Type-C

  B: Do USB konektora počítača

Poznámka

 • Prihláste sa ako správca.
 • Je možné, že bude potrebné reštartovať počítač. Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie, reštartujte počítač podľa pokynov na obrazovke.
 • Môže sa nainštalovať DirectX, a to v závislosti od systémového prostredia počítača.