Rec. Media Settings: Recording Mode

Môžete zvoliť spôsob zaznamenávania záberov, ako je napríklad súčasné zaznamenávanie rovnakého záberu na dve pamäťové karty alebo zaznamenávanie rôznych typov záberov na dve pamäťové karty.

  1. MENU (Setup) → [Rec. Media Settings][Recording Mode] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Standard:
Zaznamená sa záber na pamäťovú kartu v slote na pamäťovú kartu, ktorý zvolíte v [Prioritize Rec. Media].
Simult. ():
Statický záber sa zaznamená na obe pamäťové karty a videozáznam na pamäťovú kartu v slote na pamäťovú kartu, ktorý zvolíte v [Prioritize Rec. Media].
Simult. ():
Statický záber sa zaznamená na pamäťovú kartu v slote na pamäťovú kartu, ktorý zvolíte v [Prioritize Rec. Media], a videozáznam sa zaznamená na obe pamäťové karty.
Simult. (/):
Statický záber a videozáznam sa uložia na obe pamäťové karty.
Sort(RAW/JPEG):
Záber vo formáte RAW sa zaznamená na pamäťovú kartu v slote na pamäťovú kartu, ktorý zvolíte v [Prioritize Rec. Media], a na druhú pamäťovú kartu sa zaznamená záber vo formáte JPEG. Videozáznamy sa zaznamenajú na pamäťovú kartu v slote na pamäťovú kartu, ktorý ste zvolili v [Prioritize Rec. Media].
Sort(JPEG/RAW):
Záber vo formáte JPEG sa zaznamená na pamäťovú kartu v slote na pamäťovú kartu, ktorý zvolíte v [Prioritize Rec. Media], a na druhú pamäťovú kartu sa zaznamená záber vo formáte RAW. Videozáznamy sa zaznamenajú na pamäťovú kartu v slote na pamäťovú kartu, ktorý ste zvolili v [Prioritize Rec. Media].
Sort(/):
Statický záber sa zaznamená na pamäťovú kartu v slote na pamäťovú kartu, ktorý zvolíte v [Prioritize Rec. Media], a videozáznam sa zaznamená na druhú pamäťovú kartu.

Rada

  • Aj keď sa [Recording Mode] nastaví na [Sort(RAW/JPEG)] alebo [Sort(JPEG/RAW)], pokiaľ sa [RAW & JPEG] nezvolí v rámci [File Format], zaznamenajú sa len súbory zvoleného formátu.