AF On

Môžete zaostriť bez stlačenia tlačidla spúšte do polovice. Použijú sa nastavenia pre [Focus Mode].

  1. Stlačte tlačidlo AF-ON (Zapnutie automatického zaostrovania) počas snímania v režime automatického zaostrovania.

Rada

  • Nastavte [AF w/ shutter] na [Off], keď nechcete vykonávať automatické zaostrovanie pomocou tlačidla spúšte.
  • Nastavte [AF w/ shutter], [Pre-AF] a [Eye-Start AF] na [Off], aby sa vykonalo zaostrenie na konkrétnu vzdialenosť snímania s predpokladanou polohou snímaného objektu.