Zobrazenie indikátora zostávajúceho času nepretržitého snímania (Cont. Shoot. Length)

Nastavenie možnosti zobrazenia indikátora zostávajúceho času dostupného pre vykonávanie nepretržitého snímania pri rovnakej rýchlosti snímania.

  1. MENU (Camera Settings2) → [Cont. Shoot. Length] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Always Display:
Vždy sa zobrazí tento indikátor, keď sa režim činnosti nastaví na [Cont. Shooting].
Shoot.-Only Display:
Tento indikátor sa zobrazí len počas vykonávania nepretržitého snímania.
Not Displayed:
Indikátor sa nezobrazí.

Rada

  • Keď sa vnútorná vyrovnávacia pamäť fotoaparátu zaplní, zobrazí sa „SLOW“ a rýchlosť nepretržitého snímania sa zníži.