Focus Settings

Nakonfigurujú sa funkcie zaostrovania pomocou predného ovládača/zadného ovládača alebo ovládacieho kolieska.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Focus Settings].
  2. Vykonajte nastavenia pomocou predného/zadného ovládača alebo ovládacieho kolieska.

Keď sa režim zaostrovania nastaví na automatické zaostrovanie alebo priame manuálne zaostrovanie

Môžete upraviť nastavenia oblasti zaostrovania a polohu rámčeka zaostrovania. Rámček zaostrovania sa dá posunúť len vtedy, keď sa [Focus Area] nastaví na nasledovné:

  • [Zone]
  • [Flexible Spot]
  • [Expand Flexible Spot]
  • [Tracking: Zone]
  • [Tracking: Flexible Spot]
  • [Tracking: Expand Flexible Spot]

Predný ovládač: Posuv rámčeka zaostrovania hore/dole.

Zadný ovládač: Posuv rámčeka zaostrovania doprava/doľava.

Ovládacie koliesko: Zvolí sa oblasť zaostrovania.


Keď sa režim zaostrovania nastaví na manuálne zaostrovanie

Môžete nastaviť oblasť, ktorá sa má zväčšiť pri manuálnom zaostrovaní.

Predný ovládač: Posuv oblasti, ktorá sa má zväčšiť, hore/dole.

Zadný ovládač: Posuv oblasti, ktorá sa má zväčšiť, doprava/doľava.

Ovládacie koliesko: Posuv oblasti, ktorá sa má zväčšiť, hore/dole.