Importovanie koreňovej certifikácie do fotoaparátu (Import Root Certificate)

Importuje sa koreňový certifikát potrebný na overenie servera z pamäťovej karty. Túto funkciu použite pri šifrovanej komunikácii počas prenosu FTP.

Podrobnosti nájdete v časti „FTP Help Guide“.
https://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(Network) → [Import Root Certificate].