RAW File Type (statický záber)

Zvolí sa typ súborov pre zábery vo formáte RAW.

  1. MENU (Camera Settings1) → [RAW File Type] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Compressed:
Zábery sa zaznamenajú v komprimovanom formáte RAW. Veľkosť súboru záberu bude približne polovičná v porovnaní s veľkosťou pri použití možnosti [Uncompressed].
Uncompressed:
Zábery sa zaznamenajú v nekomprimovanom formáte RAW. Keď sa [Uncompressed] zvolí pre [RAW File Type], veľkosť súboru záberu bude väčšia, než keby sa zaznamenal v komprimovanom formáte RAW.

Poznámka

  • Keď sa [Uncompressed] zvolí pre [RAW File Type], ikona na displeji sa prepne do . sa bude zobrazovať aj počas zobrazovania záberu nasnímaného v nekomprimovanom formáte RAW.