Demo Mode

Keď sa fotoaparát nebude určitý čas používať, funkcia [Demo Mode] automaticky zobrazí videozáznamy uložené na pamäťovej karte (ukážka). Za normálnych okolností zvoľte [Off].

  1. MENU(Setup) → [Demo Mode] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Ak sa výrobok nebude používať približne jednu minútu, automaticky sa spustí ukážka prehrávania videozáznamov. Prehrať je možné len chránené videozáznamy vo formáte AVCHD.
Režim zobrazenia nastavte na [AVCHD View] a nastavte ochranu súboru videozáznamu s najstarším dátumom a časom nasnímania.
Off:
Ukážka sa nespustí.

Poznámka

  • Túto funkciu je možné aktivovať len pri pripojení výrobku pomocou určeného AC adaptéra.
  • Keď sa na pamäťovej karte nenachádzajú žiadne chránené videozáznamy vo formáte AVCHD, nie je možné zvoliť [On].
  • [Demo Mode] vždy zobrazí videozáznamy na pamäťovej karte v slote na pamäťovú kartu 1.