Save/Load Settings

Môžete uložiť nastavenia fotoaparátu na pamäťovú kartu/načítať nastavenia fotoaparátu z pamäťovej karty. Môžete tiež načítať nastavenia z iného fotoaparátu rovnakého modelu.

  1. MENU → (Setup) → [Save/Load Settings] → požadovaná položka.

Podrobnosti položky ponuky

Save:
Aktuálne nastavenia tohto fotoaparátu sa uložia na pamäťovú kartu.
Load:
Načítajú sa nastavenia z pamäťovej karty do tohto fotoaparátu.


Nastavenia, ktoré sa nedajú uložiť

Nasledujúce parametre nastavení sa nedajú uložiť pomocou funkcie [Save/Load Settings]. (Položky ponuky bez parametrov nastavení, ako sú [Focus Magnifier], nie sú uvedené.)

Camera Settings1
/ Recall
/ Memory
AF Micro Adj.
White Balance: Custom 1/Custom 2/Custom 3
Face Registration

Camera Settings2
Zoom

Network
FTP Transfer Func.
Wi-Fi Settings
Edit Device Name
Import Root Certificate
Security(IPsec)


Playback
View Mode

Setup
Language
Date/Time Setup
Area Setting
IPTC Information
Copyright Info

Poznámka

  • Uložiť je možné maximálne 10 nastavení na jednu pamäťovú kartu. Keď je už uložených 10 nastavení, nie je možné vykonať [Save New]. Prepíšte existujúce nastavenia.
  • Na uloženie alebo načítanie údajov sa použije len slot 1. Nie je možné zmeniť cieľový slot uloženia/načítania.
  • Nie je možné načítať nastavenia z fotoaparátu iného modelu.