AF/MF control

Môžete ľahko prepnúť režim zaostrovania z automatického na manuálne a naopak počas snímania bez zmeny polohy držania fotoaparátu.

  1. MENU → (Camera Settings2) → [Custom Key] alebo [Custom Key] → požadované tlačidlo → [AF/MF Control Hold] alebo [AF/MF Ctrl Toggle].

Podrobnosti položky ponuky

AF/MF Control Hold :
Režim zaostrovania sa prepne, pokiaľ je stlačené toto tlačidlo.
AF/MF Ctrl Toggle :
Režim zaostrovania zostane prepnutý, pokiaľ sa znova nestlačí toto tlačidlo.

Poznámka

  • Funkcia [AF/MF Control Hold] sa nedá nastaviť na [Left Button], [Right Button] ani [Down Button] ovládacieho kolieska.