Poznámky týkajúce sa nabíjania akumulátora

  • Ak počas nabíjania bliká kontrolka nabíjania výrobku, vyberte akumulátor, ktorý sa nabíja a potom pevne vložte rovnaký akumulátor späť do výrobku. Ak kontrolka nabíjania znova bliká, môže to znamenať, že akumulátor je chybný, alebo že je vložený iný ako určený typ akumulátora. Skontrolujte, či je daný akumulátor určeného typu.
    Ak je akumulátor určeného typu, vyberte akumulátor, nahraďte ho novým alebo iným akumulátorom a skontrolujte, či sa novovložený akumulátor nabíja správne. Ak sa novovložený akumulátor nabíja správne, znamená to, že predtým vložený akumulátor môže byť chybný.