Nastavenie spôsobu preskakovania medzi zábermi (Image Jump Setting)

Nastaví sa to, ktorý ovládač a spôsob sa majú použiť na preskakovanie medzi zábermi počas prehliadania. Táto funkcia je užitočná, keď chcete nájsť niektorý z mnohých zaznamenaných záberov. Môžete tiež rýchlo nájsť chránené zábery alebo zábery nastavené s určitým hodnotením.

  1. MENU(Playback) → [Image Jump Setting] → požadovaná položka.

Podrobnosti položky ponuky

Select Dial:
Zvolí sa ovládač na preskakovanie medzi zábermi.
Image Jump Method:
Nastaví sa spôsob prehrávania s preskakovaním záberov Image Jump.

Poznámka

  • Skupina sa počíta ako jeden záber, keď sa [Image Jump Method] nastaví na [One by one], [By 10 images] alebo [By 100 images].
  • Keď sa [Image Jump Method] nastaví na iný parameter ako [One by one], [By 10 images] alebo [By 100 images], preskakovanie záberov Image Jump bude dostupné len vtedy, ak sa [View Mode] nastaví na [Date View]. Ak sa [View Mode] nenastaví na [Date View], fotoaparát bude vždy zobrazovať každý záber bez preskakovania, keď použijete ovládač zvolený pomocou [Select Dial].
  • Keď použijete funkciu Image Jump a [Image Jump Method] sa nastaví na iný parameter ako [One by one], [By 10 images] alebo [By 100 images], súbory videozáznamov sa vždy preskočia.