Wi-Fi Settings: Frequency Band (modely podporujúce 5 GHz)

Nastaví sa frekvenčné pásmo pre komunikáciu prostredníctvom Wi-Fi. [5GHz] má vyššiu rýchlosť komunikácie a stabilnejší prenos dát než [2.4GHz] Nastavenie [Frequency Band] platí len pre [Send to Smartphone], [Ctrl w/ Smartphone] a [PC Remote] (Wi-Fi Direct).

  1. MENU(Network) → [Wi-Fi Settings][Frequency Band] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

2.4GHz/5GHz

Poznámka

  • Ak existujú 2,4 GHz aj 5 GHz prístupové body s rovnakým SSID a formátom šifrovania, zobrazí sa prístupový bod so silnejším rádiovým poľom.