Predná strana

 1. Hlavný vypínač ON/OFF (Napájanie)/Tlačidlo spúšte
 2. Predný ovládač

  Môžete rýchlo upraviť nastavenia pre každý režim snímania.

 3. Snímač infračerveného diaľkového ovládača
 4. Tlačidlo uvoľnenia objektívu
 5. Mikrofón

  Nezakrývajte túto časť počas snímania videozáznamu. V opačnom prípade môže dôjsť k výskytu šumu alebo zníženiu hlasitosti.

 6. Osvetlenie pri automatickom zaostrovaní/Kontrolka samospúšte

  Keď je odpojený objektív

 7. Upevňovacia značka
 8. Obrazový snímač*
 9. Bajonet
 10. Kontakty objektívu*


* Nedotýkajte sa priamo týchto častí.