Imaging Edge Desktop

Imaging Edge Desktop je softvérový balík, ktorý obsahuje funkcie, ako sú diaľkové snímanie z počítača a úprava či vývoj záberov vo formáte RAW nasnímaných týmto fotoaparátom.Používanie Imaging Edge Desktop s [Pixel Shift Multi Shoot.] umožňuje snímať, kombinovať a upravovať zábery v postupnosti.

Viewer:
Môžete zobrazovať a vyhľadávať zábery.

Edit:
Môžete upravovať zábery pomocou rôznych korekcií, ako sú tónová krivka a ostrosť, a vyvíjať zábery zaznamenané vo formáte RAW.

Remote:
Môžete upravovať nastavenia fotoaparátu alebo snímať zábery prostredníctvom počítača pripojeného k fotoaparátu pomocou USB kábla alebo Wi-Fi.
Ak chcete ovládať fotoaparát pomocou počítača, zvoľte MENU → (Network) → [PC Remote Function][PC Remote][On] a potom pripojte fotoaparát k počítaču pomocou USB kábla alebo Wi-Fi.

Podrobnosti o spôsobe používania Imaging Edge Desktop nájdete na podpornej stránke.
https://www.sony.net/disoft/help/


Inštalácia Imaging Edge Desktop do počítača

Stiahnite a nainštalujte softvér z nasledujúcej adresy webovej stránky:
https://www.sony.net/disoft/d/