Voľba pamäťovej karty na prehrávanie (Select Playback Media)

Voľba slotu na pamäťovú kartu na prehrávanie.

  1. MENU (Playback) → [Select Playback Media] → požadovaný slot.

Podrobnosti položky ponuky

Slot 1:
Zvolí sa slot 1.
Slot 2:
Zvolí sa slot 2.

Poznámka

  • Žiadny záber sa nezobrazí, keď v zvolenom slote nie je vložená žiadna pamäťová karta. Zvoľte slot, do ktorého bola vložená pamäťová karta.
  • Keď zvolíte [Date View] v [View Mode], fotoaparát zobrazí len zábery z pamäťovej karty zvolenej pomocou [Select Playback Media].