File Format (videozáznam)

Zvolí sa formát súborov videozáznamov.

  1. MENU(Camera Settings2) → [File Format] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

 File Format Vlastnosti
XAVC S 4K Videozáznamy sa nasnímajú s rozlíšením 4K (3840 × 2160). Môžete uložiť videozáznamy do počítača pomocou softvéru PlayMemories Home.
XAVC S HD Videozáznamy sa nasnímajú s lepšou kvalitou ako vo formáte AVCHD s väčším objemom dát.
AVCHD Formát AVCHD má vysoký stupeň kompatibility so zariadeniami na ukladanie údajov inými ako počítače. Môžete uložiť videozáznamy do počítača alebo vytvoriť disk, ktorý podporuje tento formát pomocou softvéru PlayMemories Home.

Poznámka

  • Keď sa [File Format] nastaví na [AVCHD], veľkosť súborov videozáznamov sa obmedzí približne na 2 GB. Ak veľkosť súboru videozáznamu dosiahne približne 2 GB počas snímania, automaticky sa vytvorí nový súbor videozáznamu.
  • Pri snímaní videozáznamov vo formáte XAVC S 4K s [APS-C/Super 35mm] nastaveným na [Auto] sa zorný uhol zúži. Keď sa [Record Setting] nastaví na [25p 100M], [25p 60M], [24p 100M]* alebo [24p 60M]* počas snímania videozáznamu vo formáte XAVC S 4K, zorný uhol bude ekvivalentný približne 1,6- násobku ohniskovej vzdialenosti uvedenej na objektíve. Keď sa [Record Setting] nastaví na [30p 100M] alebo [30p 60M] počas snímania videozáznamu vo formáte XAVC S 4K, zorný uhol bude ekvivalentný približne 1,8- násobku ohniskovej vzdialenosti uvedenej na objektíve.

    * Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavený na NTSC