Select Media (Memory recall)

Zvolí sa slot na pamäťovú kartu, z ktorého sa vyvolajú nastavenia, alebo do ktorého sa zaregistrujú nastavenia pre M1 až M4.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Select Media] → požadovaný slot.

Podrobnosti položky ponuky

Slot 1:
Zvolí sa slot 1.
Slot 2:
Zvolí sa slot 2.