Zorný uhol

Zorný uhol sa prepne na ekvivalent celého obrazového poľa alebo APS-C/Super 35mm, a to v závislosti od nastavenia pre [APS-C/Super 35mm] a pripojeného objektívu. Zorný uhol je tiež odlišný pre snímanie statických záberov a snímanie videozáznamov.

Zorný uhol ekvivalentný celému obrazovému poľu

(A) Pri snímaní statických záberov (s [Aspect Ratio] nastaveným na [3:2])

(B) Pri snímaní videozáznamov


Fotoaparát sníma so zorným uhlom ekvivalentným celému obrazovému poľu, keď je [APS-C/Super 35mm] nastavené na [Off].

Zorný uhol ekvivalentný veľkosti APS-C/Super 35mm

(A) Pri snímaní statických záberov

(B) Pri snímaní videozáznamov (iných ako XAVC S 4K/30p)

(C) Pri snímaní videozáznamov ( XAVC S 4K/30p 60M alebo 30p 100M)


Fotoaparát sníma so zorným uhlom ekvivalentným veľkosti APS-C alebo Super 35mm, keď je [APS-C/Super 35mm] nastavené na [On].

Zorný uhol pre statické zábery je približne 1,5-násobkom ohniskovej vzdialenosti uvedenej na objektíve. Pre videozáznamy je zorný uhol približne 1,6-násobkom ohniskovej vzdialenosti uvedenej na objektíve. Zorný uhol pre videozáznamy XAVC S 4Kvo formáte 30p bude približne 1,8-násobkom ohniskovej vzdialenosti uvedenej na objektíve.

Rada

  • Zorný uhol sa automaticky prepne na zorný uhol ekvivalentný veľkosti APS-C alebo Super 35mm, keď sa [APS-C/Super 35mm] nastaví na [Auto] v nasledujúcich situáciách.
    • Keď pripojíte objektív výlučne pre formát APS-C
    • Pri snímaní videozáznamov 4K