PlayMemories Home

PlayMemories Home umožňuje nasledovné:

  • Môžete prenášať zábery nasnímané týmto výrobkom do počítača.
  • Môžete prezerať zábery prenesené do počítača.
  • Môžete upravovať videozáznamy pomocou strihania alebo zlučovania.
  • K videozáznamom môžete pridávať rôzne efekty, ako sú hudba v pozadí a titulky.

Aj v systéme Windows môžete vykonávať nasledovné:

  • Môžete zorganizovať zábery v počítači v rámci kalendára podľa dátumu nasnímania na ich zobrazenie.
  • Môžete upravovať a opravovať zábery, ako napríklad orezaním a zmenou veľkosti.
  • Môžete vytvoriť disk z videozáznamov prenesených do počítača.
    Disky Blu-ray alebo disky AVCHD je možné vytvoriť z videozáznamov vo formáte XAVC S.
  • Ďalšie podrobnosti nájdete v Pomocníkovi softvéru PlayMemories Home.