JPEG Image Size (statický záber)

Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov sa reprodukuje, keď sa záber vytlačí na papieri veľkého formátu. Čím je veľkosť záberu menšia, tým viac záberov je možné nasnímať.

  1. MENU (Camera Settings1) → [JPEG Image Size] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Pri snímaní s veľkosťou pokrytia celého obrazového poľa

Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 3:2
L:60M 9504 × 6336 pixelov
M:26M 6240 × 4160 pixelov
S:15M 4752 × 3168 pixelov

Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 4:3
L:54M 8448 × 6336 pixelov
M:23M 5552 × 4160 pixelov
S:13M 4224 × 3168 pixelov

Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 16:9
L:51M 9504 × 5344 pixelov
M:22M 6240 × 3512 pixelov
S:13M 4752 × 2672 pixelov

Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 1:1
L:40M 6336 × 6336 pixelov
M:17M 4160 × 4160 pixelov
S:10M 3168 × 3168 pixelov

Pri snímaní s veľkosťou ekvivalentnou APS-C

Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 3:2
L:26M 6240 × 4160 pixelov
M:15M 4752 × 3168 pixelov
S:6,5M 3120 × 2080 pixelov

Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 4:3
L:23M 5552 × 4160 pixelov
M:13M 4224 × 3168 pixelov
S:5,8M 2768 × 2080 pixelov

Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 16:9
L:22M 6240 × 3512 pixelov
M:13M 4752 × 2672 pixelov
S:5,5M 3120 × 1752 pixelov

Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 1:1
L:17M 4160 × 4160 pixelov
M:10M 3168 × 3168 pixelov
S:4,3M 2080 × 2080 pixelov

Poznámka

  • Keď je [File Format] nastavený na [RAW] alebo [RAW & JPEG], veľkosť záberov vo formáte RAW bude zodpovedať „L“.