Používanie blesku s káblom synchronizačného konektora

 1. Otvorte kryt konektora (synchronizácia blesku) (A) a pripojte kábel.

Rada

 • Ak je displej príliš tmavý na kontrolu kompozície záberu, nastavte [Live View Display] na [Setting Effect OFF], aby sa uľahčila kontrola kompozície záberu pri snímaní s bleskom.
 • S týmto výrobkom je možné používať blesky, ktoré majú obrátenú polaritu synchronizačného konektora.

Poznámka

 • Nastavte expozičný režim na manuálnu expozíciu (pre citlivosť ISO sa odporúča iné nastavenie ako ISO AUTO) a rýchlosť uzávierky nastavte na nižšiu hodnotu v rámci nasledujúcich hodnôt:
  • 1/200 sekúnd
  • Rýchlosť uzávierky odporúčaná bleskom.
 • Použite blesky so synchronizačným napätím 400 V alebo nižším.
 • Vypnite blesk pripojený k synchronizačnému káblu, keď pripájate synchronizačný kábel ku konektoru (synchronizácia blesku). V opačnom prípade môže blesk vyslať svetlo, keď sa pripája synchronizačný kábel.
 • Úroveň výkonu blesku sa nastaví na plný výkon. [Flash Comp.] sa nedá nastaviť.
 • Funkcia automatického vyváženia bielej farby sa neodporúča. Použite funkciu vlastného vyváženia bielej farby, aby sa dosiahlo presnejšie vyváženie bielej farby.
 • Keď sa blesk pripojí ku konektoru (synchronizácia blesku), indikátor blesku sa nezobrazí.