การใช้ปุ่ม RESET

หากไม่สามารถใช้งานลำโพงได้แม้ว่าจะเปิดแล้วก็ตาม ให้กดปุ่ม RESET ที่ด้านหลังด้วยเข็มหมุดหรือวัสดุปลายแหลมอื่นๆ ขณะที่เปิดลำโพงอยู่ ลำโพงจะถูกรีเซ็ตและปิดลง

หลังจากกดปุ่ม RESET ให้เปิดลำโพง หากลำโพงไม่เปิดขึ้น ให้ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของ Sony ใกล้บ้านท่าน

หมายเหตุ

  • ท่านจะรีเซ็ตลำโพงไม่ได้ขณะที่ปิดอยู่
  • ข้อมูลการจับคู่จะไม่ถูกลบออกโดยการกดปุ่ม RESET
  • การรีเซ็ตลำโพงขณะรับพลังงานจากแบตเตอรี่ในตัว ให้กดปุ่ม RESET ค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดง (เปิด/ปิด) ดับลง
  • หลังจากการรีเซ็ต ระดับเสียง ฟังก์ชั่น และการตั้งค่า EXTRA BASS อาจแตกต่างกัน