การตรวจสอบชิ้นส่วนในกล่อง

หลังจากเปิดห่อ ให้ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนทั้งหมดในรายการด้านล่างนี้บรรจุมาด้วยในหีบห่อ

หากชิ้นส่วนไม่ครบ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน

 • ระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคล (SRS-XB2)
 • สายไมโคร USB
 • อะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB
 • ปลั๊ก (ขึ้นอยู่กับพื้นที่/ประเทศของท่าน)
 • คู่มือการใช้งาน

  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH และการใช้งานเบื้องต้น

 • คู่มืออ้างอิง

  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรระวังและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

 • ใบรับประกัน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่/ประเทศของท่าน)