คำอธิบายเกี่ยวกับ LDAC

LDAC เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Sony ที่ช่วยให้สามารถรับส่งข้อมูลเสียงคุณภาพคมชัด (Hi-Res) ได้แม้จะทำการเชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH ซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงที่รองรับการใช้งาน BLUETOOTH อื่นๆ เช่น SBC เทคโนโลยีนี้จะทำงานโดยไม่ลดขนาดข้อมูลเสียงคุณภาพคมชัด (Hi-Res) นี้ให้เล็กลง*1 และสามารถรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย BLUETOOTH ได้มากกว่าเทคโนโลยีอื่นประมาณสามเท่า*2 ด้วยคุณภาพเสียงที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยการเข้ารหัสข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและใช้แพ็กเกจข้อมูลที่ดีที่สุด

*1 ยกเว้นเนื้อหาในรูปแบบ DSD

*2 เมื่อเปรียบเทียบกับ SBC (การเข้ารหัสแบบซับแบนด์) เมื่อเลือกอัตราบิต 990 กิโลบิตต่อวินาที (96/48 กิโลเฮิรตซ์) หรือ 909 กิโลบิตต่อวินาที (88.2/44.1 กิโลเฮิรตซ์)

หมายเหตุ

  • การรับส่งข้อมูลที่มีอัตราบิตสูงอาจหยุดชะงัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเครือข่ายของท่าน