การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่จับคู่ไว้ (Windows 7)

ก่อนใช้งานลำโพง ต้องปฏิบัติดังนี้:

 • อาจจำเป็นต้องเปิดอะแด็ปเตอร์ BLUETOOTH ในตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเปิดอะแด็ปเตอร์ BLUETOOTH ในตัว ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์
 • หากเคยจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์อื่นมาก่อน ให้ปิดฟังก์ชั่น BLUETOOTH สำหรับอุปกรณ์อื่น
 1. เปิดลำโพง

  ไฟแสดง (เปิด/ปิด) สว่างเป็นสีเขียว

  ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีขาว

  เมื่อท่านเปิดลำโพง ลำโพงจะพยายามทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไปครั้งล่าสุด หากอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในระยะการเชื่อมต่อ และฟังก์ชั่น BLUETOOTH ของอุปกรณ์นั้นเปิดอยู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ และไฟแสดง (BLUETOOTH) จะติดสว่างขึ้นมา เมื่อท่านต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ครั้งปัจจุบันเสียก่อนโดยการเปิดใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่

 2. ดำเนินการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ผ่านทางคอมพิวเตอร์
  1. คลิกปุ่ม [Start] จากนั้น [Devices and Printers]
  2. ดับเบิลคลิกบน [SRS-XB2]

  3. ยืนยัน [Listen to Music]
   • หาก [Listen to Music] ปรากฏ: ให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไป
   • หาก [Connecting to Bluetooth service] ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติและมีเครื่องหมายปรากฏ: การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบว่าไฟแสดง (BLUETOOTH) บนลำโพงติดสว่างเป็นสีขาว

   • หาก “Searching services” นำไปยังข้อผิดพลาด: ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่นที่อยู่ใกล้ๆ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อโดยใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ จากนั้นทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนก่อนหน้า (ขั้นตอนย่อยที่ 2)

  4. คลิก [Listen to Music]

   เครื่องหมายปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว

 3. ตรวจสอบว่าไฟแสดง (BLUETOOTH) สลับจากกะพริบเป็นติดสว่าง

  เมื่อลำโพงเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะติดสว่าง ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเพลงจากคอมพิวเตอร์

คำแนะนำ

 • ขั้นตอนด้านบนเป็นตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • เมื่อฟังก์ชั่นพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ทำงาน ลำโพงจะเปิดทำงานอัตโนมัติโดยการใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH และเริ่มการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

หมายเหตุ

 • เมื่อลำโพงทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไปครั้งล่าสุด ฟังก์ชั่น BLUETOOTH อาจทำงานผิดปกติ ในกรณีนี้ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH โดยการใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ และทำการเชื่อมต่ออีกครั้ง
 • เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพง ในขณะที่ลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่อกันอยู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ BLUETOOTH อยู่จะไม่ดังออกจากลำโพง (ฟังก์ชั่นแฮนด์ฟรีจะสามารถใช้งานได้) การรับฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพง