การรับสายโทรศัพท์

ท่านสามารถเพลิดเพลินการสนทนาแบบแฮนด์ฟรีด้วยโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH ที่รองรับรูปแบบ BLUETOOTH HFP (รูปแบบแฮนด์ฟรี) หรือ HSP (รูปแบบใช้งานชุดหูฟัง) ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

 • หากโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH ของท่านรองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งเป็น HFP
 • การทำงานต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือของท่าน

เกี่ยวกับเสียงเรียกเข้า

เมื่อมีสายเรียกเข้า เสียงเรียกเข้าจะดังขึ้นที่ลำโพง

เสียงเรียกเข้าจะแตกต่างกันไปดังนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH ของท่าน

 • เสียงเรียกเข้าที่ตั้งค่าไว้บนลำโพง
 • เสียงเรียกเข้าที่ตั้งค่าไว้บนโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH
 • เสียงเรียกเข้าที่ตั้งค่าไว้บนโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH เพื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เท่านั้น
 1. เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH

  ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะสว่างเป็นสีขาวเมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์

  เมื่อใช้งานฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง

  • เชื่อมต่อกับลำโพงที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) กะพริบอยู่ ในขั้นตอนต่อไปนี้ ให้ใช้งานลำโพงนี้ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH การใช้งานระหว่างการสนทนาแบบแฮนด์ฟรีสามารถใช้ได้กับลำโพงนี้เท่านั้น
 2. กดปุ่ม (โทร) เมื่อรับสาย

  สนทนาผ่านไมโครโฟนของลำโพง

  เมื่อมีสายเรียกเข้า การเล่นเพลงจะหยุดชั่วคราวและเสียงเรียกเข้าจะดังขึ้นที่ลำโพง

  หากไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้าดังขึ้นจากลำโพง
  • ลำโพงอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH ด้วย HFP หรือ HSP ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อบนโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH
  • สลับอุปกรณ์โทรออกเป็นลำโพงได้โดยการกดปุ่ม (โทร) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที
 3. ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่ม /+ (ระดับเสียง) บนลำโพง หรือใช้งานโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH

  เมื่อท่านกดปุ่ม /+ (ระดับเสียง) บนลำโพงหรือปรับระดับเสียงบนโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH ไฟแสดง (เปิด/ปิด) จะกะพริบเป็นสีเขียวหนึ่งครั้ง เมื่อท่านตั้งระดับเสียงไว้ที่ต่ำสุดหรือสูงสุด ไฟแสดง (เปิด/ปิด) จะกะพริบเป็นสีเขียว 3 ครั้ง

 4. หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม (โทร)

  หากท่านกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะมีสายเข้านั้น ระบบจะเล่นเพลงต่อจากที่ค้างไว้เมื่อวางสาย

  หากท่านวางสายโดยดำเนินการผ่านโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH ระบบจะเล่นเพลงต่อจากที่ค้างไว้เมื่อวางสายเช่นกัน หากท่านกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะมีสายเข้า

คำแนะนำ

 • โทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH บางรุ่นจำเป็นต้องกดรับสายก่อนเมื่อมีสายเรียกเข้า หากใช้การเชื่อมต่อ HFP หรือ HSP ให้สลับอุปกรณ์โทรออกเป็นลำโพงโดยการกดปุ่ม (โทร) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หรือใช้งานโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH ของท่าน
 • การตั้งค่าของระดับเสียงของการเล่นเพลงและการใช้สายในลำโพงจะแยกกันต่างหาก
 • หากผู้โทรไม่ได้ยินเสียงหรือได้ยินเสียงของท่านเบา ให้สนทนาผ่านไมโครโฟนของลำโพงโดยตรง

หมายเหตุ

 • เมื่อใช้งานฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง เสียงของการสนทนาจะดังมาจากลำโพงที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) ติดสว่างอยู่เท่านั้น
 • ในระหว่างการโทร เสียงจะดังมาจากลำโพงด้านขวาเท่านั้น
 • ระบบอาจไม่หยุดเล่นชั่วขณะเมื่อมีสายเรียกเข้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH
 • ใช้โทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH ให้ห่างจากลำโพงอย่างน้อย 50 ซม. หากลำโพงและโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH อยู่ใกล้กันมากเกินไป อาจทำให้เกิดเสียงรบกวนได้
 • หากสายสัญญาณเสียงเชื่อมต่อเข้ากับช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพง ท่านจะไม่สามารถฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ฟังก์ชั่นแฮนด์ฟรีจะสามารถใช้งานได้