ไม่สามารถเปิดลำโพงหรือชาร์จแบตเตอรี่ในตัวได้

  • ชาร์จแบตเตอรี่ในตัว
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไมโคร USB เชื่อมต่อเข้ากับลำโพงอย่างแน่นหนา
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไมโคร USB เชื่อมต่อเข้ากับอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB อย่างแน่นหนา
  • ตรวจสอบว่าอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB เชื่อมต่อกับลำโพงและเต้ารับ AC อย่างแน่นหนา