การยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังใช้งาน)

เมื่อเสร็จสิ้นการเล่นเพลงด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

 • ปิดฟังก์ชั่น BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงได้จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์

 • ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH

 • ปิดลำโพง

 • นำอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC มาสัมผัสกับลำโพงอีกครั้ง (หากอุปกรณ์ของท่านมีฟังก์ชั่น NFC)

  • เมื่อใช้งานฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง ให้สัมผัสอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC บนลำโพงที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) ติดสว่างอยู่ ลำโพงที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) ดับอยู่จะไม่สามารถยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้

คำแนะนำ

 • ฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติจะปิดลำโพงโดยอัตโนมัติ เมื่อลำโพงอยู่ในสถานะดังต่อไปนี้เป็นเวลา 15 นาที และการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะถูกยกเลิก
  • ไม่มีการใช้งานลำโพง
  • ไม่มีการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือผ่าน HFP/HSP
   HFP และ HSP เป็นประเภทของรูปแบบ BLUETOOTH
   HSP (รูปแบบใช้งานชุดหูฟัง): ยินยอมให้สนทนา/ใช้งานโทรศัพท์มือถือ
   HFP (รูปแบบแฮนด์ฟรี): ยินยอมให้สนทนา/ใช้งานโทรศัพท์มือถือแบบแฮนด์ฟรี
  • ไม่มีการเล่นเพลง (เสียง) เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
 • เมื่อใช้งานฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง หากท่านปิดลำโพงหนึ่งตัว ลำโพงตัวอื่นจะถูกปิดโดยอัตโนมัติไปด้วย การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ถูกตัดการเชื่อมต่อ
 • เมื่อเสร็จสิ้นการเล่นเพลง การเชื่อมต่อ BLUETOOTH อาจยกเลิกโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH
 • การตัดการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนด้วย one touch (NFC) อาจจำเป็นต้องเปิดใช้งานแอพบนสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องสมาร์ทโฟน