การสลับอุปกรณ์ด้วย one touch (NFC)

  • ถ้าท่านเลื่อนอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC ผ่านส่วนที่มีเครื่องหมาย N ของลำโพง ในขณะที่ลำโพงเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ ลำโพงจะตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ BLUETOOTH นั้น จากนั้นจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC ที่เพิ่งสัมผัสไป อย่างไรก็ตาม หากท่านกำลังสนทนาบนโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง ท่านไม่สามารถเปลี่ยนการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ด้วย one touch ได้
  • เมื่อท่านสัมผัสอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC ที่เชื่อมต่อกับลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับชุดหูฟัง BLUETOOTH หรือลำโพง BLUETOOTH ที่รองรับการใช้งาน NFC อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC จะตัดการเชื่อมต่อจากลำโพงและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เพิ่งสัมผัสกันไป
  • หากท่านไม่สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
    • เปิดใช้งานแอพบนอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC และเลื่อนอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC ผ่านส่วนที่มีเครื่องหมาย N ของลำโพงช้าๆ
    • หากอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC อยู่ภายในเคส ให้ถอดเคสออก
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอแอพปรากฏขึ้นมาบนอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC

คำแนะนำ

  • เมื่อใช้งานฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง ให้เลื่อนอุปกรณ์ผ่านส่วนที่มีเครื่องหมาย N ของลำโพงที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) ติดสว่างอยู่ ลำโพงที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) ดับอยู่จะไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้