การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และใช้งานจากลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หากสามารถรองรับรูปแบบ BLUETOOTH ต่อไปนี้ได้

 • A2DP (รูปแบบการกระจายเสียงขั้นสูง)

  ท่านจะสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงคุณภาพสูงแบบไร้สายได้

 • AVRCP (รูปแบบการควบคุมสัญญาณภาพและเสียงระยะไกล)

  ท่านจะสามารถปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้

การทำงานอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่าน

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH ตั้งค่าอยู่ที่ระดับกลางเพื่อป้องกันเสียงที่ดังมากออกจากลำโพงอย่างกะทันหัน
 1. เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH

  ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะสว่างเป็นสีขาวเมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์

 2. เริ่มต้นการเล่นเพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH
 3. ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่ม /+ (ระดับเสียง) บนลำโพง หรือใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH

  เมื่อท่านกดปุ่ม /+ (ระดับเสียง) บนลำโพงหรือปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ไฟแสดง (เปิด/ปิด) จะกะพริบเป็นสีเขียวหนึ่งครั้ง

คำแนะนำ

 • สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เมื่อเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC ผ่านลำโพงที่เปิดใช้งานอยู่
 • การปรับระดับเสียง หรือการตั้งค่าเอาท์พุทสัญญาณเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่อาจเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH
 • เมื่อท่านตั้งระดับเสียงไว้ที่ต่ำสุดหรือสูงสุด ไฟแสดง (เปิด/ปิด) จะกะพริบ 3 ครั้ง
 • ท่านอาจไม่สามารถปรับระดับเสียงของลำโพงด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หมายเหตุ

 • หากสภาพการสื่อสารไม่ดี อุปกรณ์ BLUETOOTH อาจตอบสนองต่อการทำงานของลำโพงไม่ถูกต้อง
 • เมื่อท่านเชื่อมต่อเครื่องเสียงแบบพกพา ฯลฯ เข้ากับช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพงในขณะที่ฟังเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH อยู่ ลำโพงจะเปลี่ยนเป็นโหมด AUDIO IN โดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ เพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH จะไม่ดังออกมา (หากมีการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ฟังก์ชั่นแฮนด์ฟรีจะสามารถใช้งานได้) การรับฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อีกครั้ง ให้ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพง