หน้าที่ต่างๆ ของปุ่มสำหรับการใช้โทรศัพท์

ฟังก์ชั่นที่สามารถใช้งานได้อาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบที่รองรับตามโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH ของท่าน แม้ว่ารูปแบบจะเหมือนกัน แต่ฟังก์ชั่นอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์

ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH ของท่าน

พร้อมใช้งาน

  • กดปุ่ม (โทร) หนึ่งครั้งเพื่อใช้งานการโทรออกด้วยเสียง (เฉพาะโทรศัพท์มือถือที่สามารถรองรับการใช้งานการโทรออกด้วยเสียง)

  • กดปุ่ม (โทร) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อต่อสายไปยังหมายเลขที่โทรออกล่าสุดอีกครั้ง

สายที่โทรออก

  • กดปุ่ม (โทร) หนึ่งครั้งเพื่อยกเลิกสายที่โทรออก

  • กดปุ่ม (โทร) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จะใช้โทรระหว่างลำโพงและโทรศัพท์มือถือ

สายเรียกเข้า

  • กดปุ่ม (โทร) หนึ่งครั้งเพื่อรับสาย

  • กดปุ่ม (โทร) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อปฏิเสธสาย

ระหว่างการสนทนา

  • กดปุ่ม (โทร) หนึ่งครั้งเพื่อวางสาย

  • กดปุ่ม (call) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จะใช้โทรระหว่างลำโพงและโทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ

  • ฟังก์ชั่นเรียกซ้ำอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องสมาร์ทโฟน, อุปกรณ์แท็บเล็ต หรือแอพพลิเคชันที่ติดตั้งไว้