เว็บไซต์งานบริการลูกค้า

โปรดเข้าชมเว็บไซต์งานบริการดังต่อไปนี้เพื่อรับข้อมูลงานบริการเกี่ยวกับลำโพงของท่าน:

สำหรับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา:

http://esupport.sony.com/

สำหรับลูกค้าในประเทศแคนาดา:

http://esupport.sony.com/CA/

สำหรับลูกค้าในประเทศยุโรป:

http://www.sony.eu/support

สำหรับลูกค้าในละตินอเมริกา:

http://www.sony-latin.com/

สำหรับลูกค้าในประเทศ/พื้นที่อื่นๆ:

http://www.sony-asia.com/