วิธีการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเพลงและการสนทนาแบบแฮนด์ฟรีแบบไร้สายด้วยลำโพงโดยใช้ฟังก์ชั่น BLUETOOTH ในอุปกรณ์ของท่าน

ก่อนใช้งานลำโพง ต้องปฏิบัติดังนี้:

 • วางอุปกรณ์ BLUETOOTH ไว้ในระยะ 1 เมตรจากลำโพง

 • ชาร์จแบตเตอรี่ของลำโพงให้เพียงพอ หรือเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC

 • หยุดการเล่นเพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อป้องกันเสียงที่ดังมากออกจากลำโพงอย่างกะทันหัน

 • เตรียมคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อใช้อ้างอิง

การจับคู่ลำโพงด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH

การจับคู่เป็นขั้นตอนที่ต้องลงทะเบียนข้อมูลบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกันเพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

จำเป็นต้องทำการจับคู่อุปกรณ์กับลำโพงเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำหรับครั้งแรก

ท่านสามารถเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อได้จาก 2 รูปแบบต่อไปนี้ วิธีการจะเป็นแบบเดียวกัน แม้ว่าจะจับคู่กับอุปกรณ์มากกว่า 2 เครื่อง

เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้

เมื่อจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ไปแล้วครั้งหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องจับคู่อีกครั้ง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่จับคู่ไว้แล้ว ให้อ้างอิงจากหัวข้อต่อไปนี้

การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC ด้วย one touch (NFC)

หากสัมผัสลำโพงด้วยอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC เช่น สมาร์ทโฟน หรือ Walkman ฯลฯ ลำโพงจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะทำการจับคู่และเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงจากหัวข้อต่อไปนี้

สมาร์ทโฟนที่รองรับการใช้งาน
สมาร์ทโฟนที่สามารถรองรับการใช้งาน NFC กับ Android 2.3.3 หรือที่ติดตั้งในภายหลัง
รุ่น Walkman ที่รองรับการใช้งาน
รุ่นของ Walkman ที่รองรับการใช้งาน NFC*

* แม้ว่า Walkman ของท่านจะรองรับการใช้งานร่วมกับฟังก์ชั่น NFC แต่ก็อาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงด้วย one touch ได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นที่รองรับการใช้งาน ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ Walkman ของท่าน

NFC
NFC (การสื่อสารในพื้นที่ระยะใกล้) เป็นเทคโนโลยีด้านการสื่อสารแบบไร้สายระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ในระยะใกล้ เช่น สมาร์ทโฟนและฉลาก IC
ด้วยฟังก์ชั่น NFC การสื่อสารข้อมูล เช่น การจับคู่ผ่าน BLUETOOTH จะสามารถดำเนินการได้โดยง่าย เพียงสัมผัสอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการใช้งานกับ NFC เข้าด้วยกัน (เช่น สัญลักษณ์เครื่องหมาย N หรือตำแหน่งที่กำหนดไว้ของแต่ละอุปกรณ์)

หมายเหตุ

 • หากจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ไปแล้วหนึ่งครั้ง ไม่จำเป็นต้องทำการจับคู่ในครั้งถัดไป ยกเว้นกรณีต่อไปนี้:
  • ข้อมูลการจับคู่จะถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม เป็นต้น
  • จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์แล้ว 8 เครื่อง และต้องการจะจับคู่เพิ่มอีกหนึ่งเครื่อง

   ลำโพงเครื่องนี้สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง หากจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่หลังจากที่จับคู่อุปกรณ์ไปแล้ว 8 เครื่อง อุปกรณ์จับคู่ที่เชื่อมต่อเป็นเครื่องแรกจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์เครื่องใหม่

  • เมื่อข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
  • เมื่อทำการตั้งค่าเริ่มต้นกับลำโพง ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก
 • สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ได้หลายเครื่อง แต่จะสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่อยู่ได้เพียงเครื่องเดียวในหนึ่งครั้ง
 • เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพง ในขณะที่ลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่อกันอยู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ BLUETOOTH อยู่จะไม่ดังออกจากลำโพง (ฟังก์ชั่นแฮนด์ฟรีจะสามารถใช้งานได้) การรับฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพง