หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จ

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในตัวแบบลิเธียมไอออน

  • แบตเตอรี่แบบชาร์จได้มีอายุการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปและมีการใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น ความจุของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้จะค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ เมื่อระยะเวลาในการใช้แบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งๆ ที่ชาร์จจนเต็มแล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Sony ใกล้บ้านท่าน
  • อายุการใช้งานของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้จะแตกต่างกันตามการใช้งาน สภาพแวดล้อม และวิธีการจัดเก็บ

ระวัง

เมื่อลำโพงตรวจพบปัญหาในกรณีต่อไปนี้ในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ ลำโพงจะหยุดการชาร์จลงแม้ว่าการชาร์จจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และไฟแสดง CHARGE จะกะพริบอย่างรวดเร็วเป็นสีส้ม

  • อุณหภูมิโดยรอบเกินช่วง 5 °C – 35 °C
  • แบตเตอรี่มีปัญหา

หมายเหตุ

  • ระยะเวลาการชาร์จจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานแบตเตอรี่
  • ชาร์จลำโพงในอุณหภูมิโดยรอบระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C
  • ลำโพงจะอุ่นขึ้นระหว่างการชาร์จ ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด
  • หากไม่ได้ใช้ลำโพงเป็นระยะเวลานาน การชาร์จแบตเตอรี่อาจใช้เวลานานขึ้น
  • หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว, แสงแดดโดยตรง, ความชื้น, ทราย, ฝุ่นละออง หรือได้รับแรงกระแทก และห้ามเก็บลำโพงไว้ภายในรถที่จอดกลางแดด
  • สามารถชาร์จลำโพงที่ใช้งานอยู่ได้ หากลำโพงเชื่อมต่ออยู่กับอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB แม้ว่าไฟแสดง CHARGE จะไม่ติดสว่างขึ้น ในกรณีนี้ อาจใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน ดังนั้น ขอแนะนำให้ปิดลำโพงขณะชาร์จ