ไฟดับลงกะทันหัน

  • กดปุ่ม (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดลำโพง หากลำโพงไม่เปิดขึ้น ให้ชาร์จลำโพงโดยการเชื่อมต่ออะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB กับเต้ารับที่ผนัง
  • ฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติอาจทำงาน หลังจาก 15 นาทีผ่านไปในสถานการณ์บางอย่าง เช่น เมื่อเสียงสัญญาณเข้าเบา เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ เพิ่มระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเพื่อใช้ หรือปิดฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ