เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC ด้วย one touch (NFC)

หากสัมผัสลำโพงด้วยอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานกับ NFC เช่น สมาร์ทโฟน ลำโพงจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะจับคู่และเชื่อมต่อ BLUETOOTH

สมาร์ทโฟนที่รองรับการใช้งาน
สมาร์ทโฟนที่สามารถรองรับการใช้งาน NFC กับ Android 2.3.3 หรือที่ติดตั้งในภายหลัง
รุ่น Walkman ที่รองรับการใช้งาน
รุ่นของ Walkman ที่รองรับการใช้งาน NFC*1

*1 แม้ว่า Walkman ของท่านจะรองรับการใช้งานร่วมกับฟังก์ชั่น NFC แต่ก็อาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงด้วย one touch ได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นที่รองรับการใช้งาน ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ Walkman ของท่าน

NFC
NFC (การสื่อสารในพื้นที่ระยะใกล้) เป็นเทคโนโลยีด้านการสื่อสารแบบไร้สายระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ในระยะใกล้ เช่น สมาร์ทโฟนและฉลาก IC
ด้วยฟังก์ชั่น NFC การสื่อสารข้อมูล เช่น การจับคู่ผ่าน BLUETOOTH จะสามารถดำเนินการได้โดยง่าย เพียงสัมผัสอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการใช้งานกับ NFC เข้าด้วยกัน (เช่น สัญลักษณ์เครื่องหมาย N หรือตำแหน่งที่กำหนดไว้ของแต่ละอุปกรณ์)
 1. ตั้งค่าฟังก์ชั่น NFC ของอุปกรณ์เป็นเปิด

  สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงได้จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์

  • หาก OS ของสมาร์ทโฟนคือ Android 2.3.3 หรือสูงกว่า และต่ำกว่ารุ่น Android 4.1:

   ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2

  • หาก OS ของสมาร์ทโฟนของท่านคือ Android 4.1 หรือสูงกว่า: ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4
  • รุ่น Walkman ที่รองรับการใช้งาน NFC*2: ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4

  *2 ขั้นตอนสำหรับการตั้งค่า NFC อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของ Walkman สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงได้จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ Walkman ของท่าน

 2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ “NFC Easy Connect” บนสมาร์ทโฟน

  NFC Easy Connect เป็นแอพของ Android ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play

  สามารถดาวน์โหลดแอพนี้ได้โดยการค้นหาจาก NFC Easy Connect หรือ สามารถเข้าถึงได้โดยใช้รหัสสองมิติต่อไปนี้ อาจมีค่าธรรมเนียมจากการดาวน์โหลดแอพดังกล่าว

  การดาวน์โหลดผ่านรหัสสองมิติ ต้องใช้แอพสำหรับอ่านรหัสสองมิติ

   

  ให้เข้าเว็บไซต์ต่อไปนี้ และค้นหาแอพดังกล่าว:

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

  ดาวน์โหลดผ่านรหัสสองมิติ:

  แอพนี้สามารถดาวน์โหลดได้ในบางประเทศ/พื้นที่เท่านั้น

 3. เริ่มใช้งาน NFC Easy Connect บนสมาร์ทโฟน

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอแอพปรากฏขึ้นมา

 4. สัมผัสลำโพงด้วยอุปกรณ์

  ก่อนดำเนินการ ให้ปลดล็อกหน้าจอของอุปกรณ์

  ให้สัมผัสอุปกรณ์กับส่วนที่มีเครื่องหมาย N ของลำโพงค้างไว้ จนกระทั่งอุปกรณ์นั้นตอบสนองการทำงาน

  หากลำโพงปิดอยู่ ลำโพงจะเปิดเมื่อนำอุปกรณ์มาสัมผัส

  ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อให้สมบูรณ์

  เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะติดสว่างขึ้น

  หากต้องการตัดการเชื่อมต่อ ให้สัมผัสที่ลำโพงด้วยอุปกรณ์อีกครั้ง

คำแนะนำ

 • หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงได้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
  • เปิดใช้งานแอพบนอุปกรณ์ และเลื่อนอุปกรณ์ผ่านส่วนที่มีเครื่องหมาย N ของลำโพงช้าๆ
  • หากอุปกรณ์อยู่ภายในเคส ให้ถอดเคสออก
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอแอพปรากฏขึ้นมาบนอุปกรณ์
 • หากท่านใช้อุปกรณ์สัมผัสที่ลำโพง อุปกรณ์จะยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น (เช่น ชุดหูฟังที่รองรับการใช้งานกับ NFC) และเชื่อมต่อกับลำโพงแทน (สลับเป็นการเชื่อมต่อด้วย one touch)
 • เมื่อใช้งานฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง ให้สัมผัสลำโพงที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) ติดสว่างอยู่ อุปกรณ์ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) ดับอยู่

หมายเหตุ

 • เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพง ในขณะที่ลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่อกันอยู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ BLUETOOTH อยู่จะไม่ดังออกจากลำโพง (ฟังก์ชั่นแฮนด์ฟรีจะสามารถใช้งานได้) การรับฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพง
 • หากสมาร์ทโฟนของท่านมักจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานเมื่อได้รับคลื่นแม่เหล็ก สมาร์ทโฟนเครื่องดังกล่าวอาจไม่สามารถเชื่อมต่อด้วย NFC ได้