การใช้งานลำโพง

 • การเชื่อมต่อด้วย one touch (NFC)
 • BLUETOOTH เวอร์ชัน 3.0
 • รูปแบบ BLUETOOTH ที่รองรับ*1: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
 • เมื่อเชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟนผ่าน BLUETOOTH ท่านสามารถสนทนาผ่านแฮนด์ฟรีโดยใช้ไมโครโฟนในตัวและลำโพง
 • ฟังก์ชั่น “การระงับเสียงรบกวน” และ “การยกเลิกเสียงสะท้อน” ช่วยให้เสียงสนทนามีคุณภาพสูง

  การระงับเสียงรบกวน: เสียงรบกวนที่ออกทางลำโพงจะถูกระงับเพื่อให้ผู้โทรได้ยินเสียงของท่านได้ชัดเจนขึ้น

  การยกเลิกเสียงสะท้อน: ฟังก์ชั่นจะปรับลดเสียงที่ออกทางลำโพงซึ่งรับจากไมโครโฟนของลำโพงเพื่อระงับเสียงสะท้อนที่เกิดจากโทรศัพท์ของผู้โทร

 • ท่านสามารถเล่นเพลงอย่างต่อเนื่องสูงสุด 12 ชั่วโมง*2*3 ผ่านเทคโนโลยีไร้สายโดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ในตัว
 • ฟังก์ชั่นพร้อมใช้งาน BLUETOOTH
 • ช่องต่อสัญญาณเข้าจากภายนอก: AUDIO IN
 • การชาร์จลำโพงโดยเชื่อมต่อกับอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB ที่ให้มา
 • เมื่อเชื่อมต่อลำโพง SRS-XB2 สองตัวผ่าน BLUETOOTH ท่านสามารถเล่นเพลงในโหมดสเตอริโอ (เสียงสเตอริโอ) หรือโหมดคู่ได้
 • ลำโพงนี้มีคุณสมบัติการกันน้ำ*4*5 ของ IPX5*6 เช่นเดียวกับที่ระบุใน “ระดับการกันน้ำ” ของ IEC60529 “มาตรฐานการปกป้องภายในอุปกรณ์ (รหัส IP)”

*1 รูปแบบมาตรฐานของ BLUETOOTH แสดงจุดประสงค์ของการสื่อสาร BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์

*2อายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิโดยรอบ หรือสภาวะการใช้งาน วิธีการประเมินอายุการใช้งานแบตเตอรี่จะเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ปี 2015

*3 เมื่อใช้แหล่งสัญญาณเพลงที่กำหนด และตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ที่ 10 หากตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ที่ระดับสูงสุด อายุการใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ 3 ชั่วโมง ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหรือสภาพของการใช้งาน

*4ควรปิดฝาปิดให้แน่นสนิท

*5อุปกรณ์เสริมที่ให้มาไม่มีคุณสมบัติกันน้ำ

*6IPX5 (ระดับการป้องกันแรงดันน้ำ): ลำโพงนี้ได้ผ่านการทดสอบและยังสามารถทำงานได้หลังจากที่ได้รับน้ำแรงดันสูงโดยตรงซึ่งใช้หัวฉีดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6.3 มม. ในทุกๆ ทิศทางด้วยปริมาณน้ำประมาณ 12.5 ลิตร/นาที เป็นเวลานานกว่า 3 นาที และอยู่ห่างประมาณ 3 เมตร