การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC ด้วย one touch (NFC)

ท่านสามารถตัดการเชื่อมต่อลำโพงจากอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC เช่น สมาร์ทโฟน หรือ Walkman ฯลฯ โดยใช้อุปกรณ์สัมผัสที่ลำโพง

  1. สัมผัสอุปกรณ์บนส่วนที่มีเครื่องหมาย N ของลำโพง

คำแนะนำ

  • หลังจากตัดการเชื่อมต่อลำโพงจากอุปกรณ์ด้วย one touch หากไม่มีการใช้งานและไม่มีการเล่นเพลงเป็นเวลาประมาณ 15 นาที ฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติจะปิดลำโพงโดยอัตโนมัติ
  • หากท่านไม่สามารถตัดการเชื่อมต่อลำโพงได้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
    • เปิดใช้งานแอพบนอุปกรณ์ และเลื่อนอุปกรณ์ผ่านส่วนที่มีเครื่องหมาย N ของลำโพงช้าๆ
    • หากอุปกรณ์อยู่ภายในเคส ให้ถอดเคสออก
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอแอพปรากฏขึ้นมาบนอุปกรณ์
  • เมื่อใช้งานฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง ให้สัมผัสลำโพงที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) ติดสว่างอยู่ ไม่สามารถตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หากสัมผัสกับลำโพงที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) ดับอยู่