ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้งานลำโพง เลือกหัวข้อในหน้าต่างนำทาง