การปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง

เมื่อลำโพงเปิดอยู่ ให้กดปุ่ม (ระดับเสียง) และปุ่ม (เปิด/ปิด) ค้างไว้นาน 5 วินาทีขึ้นไป จนกระทั่งลำโพงปิดการทำงาน

ลำโพงจะเปลี่ยนกลับสู่ค่าเริ่มต้น การตั้งค่าต่างๆ เช่น ระดับเสียง ฯลฯ จะเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก