การเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องเสียงแบบพกพา ฯลฯ

ก่อนทำการเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดอุปกรณ์แล้ว

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องต่อ AUDIO IN โดยใช้สายสัญญาณเสียง (ไม่ได้ให้มา)

คำแนะนำ

  • เมื่อใช้สายสัญญาณเสียงกับลำโพง อุปกรณ์ที่เป็นแหล่งสัญญาณเสียงจะเปลี่ยนไปเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเสียงโดยอัตโนมัติ แม้ว่าท่านจะรับฟังเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH อยู่ก็ตาม
  • ท่านไม่สามารถฟังเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ในขณะที่ใช้งานสายสัญญาณเสียงกับลำโพง ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพงหลังใช้งาน
  • ให้ใช้สายสัญญาณที่มีปลั๊กแบบสเตอริโอมินิที่ปลายทั้งสองด้านในการเชื่อมต่อ
  • หากท่านใช้สายสัญญาณที่มีความต้านทาน เสียงอาจเบาลง หรือไม่มีเสียงออกจากลำโพง
  • เมื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ท่านจะสามารถใช้ฟังก์ชั่นแฮนด์ฟรีได้แม้ว่าเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพงก็ตาม
  • เมื่อท่านไม่ได้ยินเสียง ให้เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

หมายเหตุ

  • หากมีเสียงดังขณะที่กำลังเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับช่องต่อ AUDIO IN ให้ลดระดับเสียงของลำโพง แล้วเพิ่มระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ