คำอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สายแบบ BLUETOOTH

เทคโนโลยีไร้สายแบบ BLUETOOTH เป็นเทคโนโลยีไร้สายระยะสั้นที่สนับสนุนการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายระหว่างอุปกรณ์ดิจิตอล เช่น คอมพิวเตอร์ และกล้องถ่ายรูปดิจิตอล เทคโนโลยีไร้สายแบบ BLUETOOTH สามารถใช้งานได้ภายในช่วงระยะประมาณ 10 เมตร

การเชื่อมต่ออุปกรณ์สองชิ้นเข้าด้วยกันเป็นรูปแบบการใช้งานตามปกติ แต่อุปกรณ์บางชนิดสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นมากกว่าสองชิ้นได้ในเวลาเดียวกัน

ท่านไม่จำเป็นต้องใช้สายเพื่อเชื่อมต่อ และไม่จำเป็นต้องวางอุปกรณ์หันเข้าหากัน (เหมือนการใช้เทคโนโลยีอินฟราเรด) ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้จากกระเป๋าถือ หรือกระเป๋าเสื้อ/กางเกง

มาตรฐาน BLUETOOTH เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายพันบริษัททั่วโลก และมีบริษัทจำนวนมากนำไปใช้งานจนแพร่หลายทั่วโลก

ระยะการสื่อสารสูงสุด

ระยะการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงได้ในกรณีต่อไปนี้

 • มีสิ่งกีดขวาง เช่น คน โลหะ หรือกำแพงระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH
 • มีอุปกรณ์ LAN ไร้สายใช้งานอยู่ในบริเวณใกล้กับลำโพง
 • มีเตาไมโครเวฟใช้งานอยู่ในบริเวณใกล้กับลำโพง
 • มีอุปกรณ์ที่สร้างรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในบริเวณใกล้กับลำโพง

การรบกวนจากอุปกรณ์อื่น

เนื่องจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และระบบ LAN ไร้สาย (IEEE802.11b/g) ใช้งานความถี่เดียวกัน อาจทำให้เกิดการรบกวนกันของคลื่นไมโครเวฟได้ ส่งผลให้ความเร็วการสื่อสารลดลง เกิดเสียงรบกวน หรือไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้ หากใช้งานลำโพงใกล้กับอุปกรณ์ LAN ไร้สาย ในกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการดังนี้

 • ใช้งานลำโพงที่ระยะห่างอย่างน้อย 10 เมตร จากอุปกรณ์ LAN ไร้สาย
 • หากใช้งานลำโพงภายในระยะ 10 เมตร จากอุปกรณ์ LAN ไร้สาย ให้ปิดอุปกรณ์ LAN ไร้สาย

การรบกวนที่มีต่ออุปกรณ์อื่น

คลื่นไมโครเวฟที่แผ่ออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ได้ ปิดลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นในสถานที่ต่อไปนี้ เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้

 • ในบริเวณที่มีก๊าซไวไฟ ในโรงพยาบาล รถไฟ เครื่องบิน หรือในสถานีบริการน้ำมัน
 • ใกล้ประตูอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์แจ้งเตือนไฟไหม้

หมายเหตุ

 • เพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชั่น BLUETOOTH ได้ อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อด้วยต้องมีรูปแบบเหมือนกับของลำโพง
 • โปรดทราบว่าแม้จะมีรูปแบบเดียวกัน อุปกรณ์อาจมีฟังก์ชั่นที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์นั้นๆ
 • ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีไร้สายแบบ BLUETOOTH เสียงที่ผ่านลำโพงจะหน่วงลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเสียงที่ส่งออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ระหว่างที่ท่านสนทนาโทรศัพท์หรือฟังเพลง
 • ลำโพงนี้สนับสนุนระบบความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH เพื่อให้มีการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยเมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สายแบบ BLUETOOTH แต่ระบบความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า โปรดระมัดระวังในการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายแบบ BLUETOOTH
 • บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นหากข้อมูลรั่วไหลระหว่างการสื่อสาร BLUETOOTH
 • อุปกรณ์ที่มีฟังก์ชั่น BLUETOOTH ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH ที่กำหนดโดย Bluetooth SIG และต้องผ่านการรับรองแล้ว แม้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะเป็นไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH ตามที่ระบุข้างต้น แต่อุปกรณ์บางชนิดอาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อหรือใช้งานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ดังกล่าว
 • อาจมีเสียงรบกวนหรือเสียงกระโดดข้ามเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สิ่งแวดล้อมในการสื่อสาร หรือสิ่งแวดล้อมในการใช้งาน
 • อุปกรณ์ที่มีวิทยุหรือจูนเนอร์ในตัวไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงผ่าน BLUETOOTH ได้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนในระหว่างการออกอากาศได้
 • ให้วางลำโพงไว้ห่างจากทีวี วิทยุ หรือจูนเนอร์ ฯลฯ เนื่องจากอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนในระหว่างการออกอากาศได้